Bilinmeyen Hitler

Karanlık güçler yani şambalalar bazen dünyadaki işlerini yürütebilmek için katalizör seçerler. İşte Hitlerde seçtiklier en büyük katalizorlardan biridir. Hitler 20 Nisan 1889 da Bavyera yakınlarında bir köyde doğdu. Çok ilginçtirki bu köy medyum ve falcılarıyla ünlü bir yerdir. Çok ünlü iki medyom olan Schnedeider kardeşlerde bu köyde doğmuşlardı. Ayrıca Hitlerin dadısı ve kuzenide medyomdur.Hitler daha genç yaşında okültizme kaptırdı kendini ve dönemin gizmeli dergisi "ostara" elinden düşürmediği bir bilgi kaynağıydı.Hitler işte böyle bir ortamda şambala kaynaklı ökült düşüncelerle yetişti. Hitlerin kavgam kitabında şu cümleyle karşılaştım "Ben insanların bilmediği doğaüstü güçleri kullanarak Alman ırkını lider yapacağım!!!" Hitler majiyle içli dışlı parap***olojiyle iligli bir insandı. Yazı da daolduğu gibi kitlelere ses majisi yapmıştır. Ayrıca şambala ile irtibattaydı ki bunu şizofren olarak nitelendiriyorlar. Şambalarla irtibatta olduğuna kanıtlayan bir olayı Ufolar gerçekleri & yalanları kitabından alıntı yapıyorum:

"O zaman zaman kendinden geçer ve başkalarının göremediği ancak kendisine eziyet eden dehşet verici varlıklardan söz ederdi. Bu kriz anlarında Adolf'u yatıştırmak kolay olmuyordu. 1.Dünya Savaşı sırasında kafasının içinde yankılanan ve kendisiyle sık sık konuşan sesin varlığından söz ediyordu. Bir defasında siperlerde asker arkadaşlarıyla yemek yerken bu ses ona; "Yerinden kalk ve karşıya bak.." dedi. Ses o kadar net ve ısrarcıydı ki Hitler sanki askeri bir emir almış gibi otomatik bir hareketli itaat etti. Yerinden kalktı siper boyunca 20 metre kadar yürüdü. Sonra yemeğine devam etmek için yeniden oturdu ve bu sefer kendini daha rahat hissediyordu. Ancak birkaç saniye sonra kulakları sağır eden bir gürültü ve korkunç bir ışıkla etraf sarsıldı. Arkadaşlarının arasında unutulmuş bir el bombası patladı ve zavallı askerlerden biri bile sağ kurtulmadı tabii adolf hitler hariç."

Şambala kendi çıkarları için Adolf hitleri yukarıdaki gibi birçok kez kurtarmıştır.

BİLİNMEYEN HİTLER


“Yakınlarının anlattıklarına göre Adolf Hitler geceleri çığlıklar atarak uyanıyordu; titreyerek anlaşılmaz sözcükler söylüyor soluk soluğa yatağından fırlıyor odanın ortasına dikiliyor görmeyen gözlerle bakarak ‘işte o buraya da gelmiş işte o’ diye inliyor sonra yine anlamsız garip sözcükler mırıldanmaya başlıyordu. Zorla teskin edilip yatağına yatırılıyor ama yine fırlayarak ‘işte yine orada köşede’ diye haykıracak tepiniyor ve çığlıklar atıyordu.”

“Hitler Bana Dedi ki” adlı kitabında Herman Rausching Hitler’le ilgili bu akıl almaz iddialarda bulunuyordu. Dünyayı titreten Nazi liderini korkutan ne olabilirdi?

Hitler’in bu şaşırtıcı gücü nereden kaynaklanıyordu? Çok yazılıp çizilen siyasi ve askeri kişiliğin ötesinde Adolf Hitler kimdi? On iki yıl Hitler’in basın sözcülüğünü yapmış olan Otto Dietrich “Çılgınca milliyetçi düşünceleri olan şeytani bir adam” diyordu Hitler için.Hitler hakkında şu ana dek çok yorum yapıldı. Bu garip insanın dev bir ulusu neredeyse yok olmanın eşiğine getirmesinin nedenleri hâlâ bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

I. Dünya Savaşı’ndan gelen askeri ve siyasi nedenler komünizmin aç işsiz ve yenik Almanya’da hatalı örgütlenmesi yüzünden iç çatışmalarda bozulması üstelik henüz SSCB’de bile bir fidan olan komünizm varlığını ve amacını kanıtlamak bir yana kendini Sovyet halkına bile anlatabilmiş değildi. P***olojik yapısı çok farklı olan Alman ulusuna bu elbise uymuyordu ve asla uymayacaktı. Yenik bir ulusun kırılan gururu açlıktan perişan bir milletin bilinçsizce umut arayışı bir ırkın hedef gösterilmesi ve daha bir sürü sebep Hitler’in kitleler üzerindeki etkisini ve büyüsünü açıklamaya yetmiyordu.

Hitler’in kitleler üzerindeki etkisi ve büyüsünün kaynağı nedir ?

Hitler’in bu gizemli konumuyla ilgili en önemli kaynaklardan biri Herman Rausching. Rahusching “Hitler Bana Dedi ki” adlı kitabında Hitler’le ilgili başka tanıklıklarda daha bulunuyor.

“Hitler sürekli olarak zamanın çok az kaldığı endişesindeydi ve sürekli korkuyordu. Sık söylediği şeyler arasında ‘Evrenin Kesin Dönemeci’ sözü vardı ama eğitilmemiş olan bizler gezegende olacak bir kıyameti tam anlamıyla kavrayamazdık. Kitle için ‘Ruhun yanlış yolu’ deyimini kullanıyordu. ‘Büyüsel Görüşe’ sahip olmak insan tekamülünün amacıydı. Kendisi o andaki ve gelecekteki başarıların kaynağı olan gizemli bilginin eşiğindeydi. İlkel dünyaya ait efsaneleri inceliyor ilk toplumlar ve kitleleri etkileyen mitleri araştırıyordu. Doğa yasalarının değiştirilmesi için kullanılan büyüsel antik yöntemler hakkında bir kitap bile yazdı. Kendi gücünün gizli güçlerden kaynaklandığına emindi. İnsanlığa yeni İncil’i bir an önce bildirmek hevesi içindeydi.”

Hitler’in yakın çalışma arkadaşı Himmler

Rausching’in bu sözleri eğer doğruysa Hitler’in büyüyle olan ilişkisini açıkça görülüyordu. Nitekim ünlü Fransız bilim adamı Jacgues Bergier “Büyü ve Politika” adlı çalışmasında büyünün 20. yüzyılda birçok biçimde politikayı gizli olarak yönettiği düşüncesindeydi. Bergier büyünün soyut olmadığını ve her şekilde ortaya çıktığını söylerken çok gizli politik büyü gruplarının gizli bir savaş içerisinde olduklarını bu savaşta hatanın kabul edilmediğini ve acımasızlığın ana ilke olduğunu belirtiyor. Artık bu akıl ötesi politik-büyü örgütleri ulusların ötesinde kendi çıkarlar aldatılarak silinmekte ya da kurban edilmektedir.”

Rausching’in kitabında Hitler’le özel olarak görüşen bir yakının şu konuşmasına yer veriliyordu:

“Führer’im kara büyüyü tercih etmeyiniz kara büyüyü seçerseniz artık o yaşamınızdan ve kaderinizden asla bir daha çıkmayacaktır. Çamura bulanmış mahlukların sizi iyi yoldan çevirmelerine izin vermeyin.”