Tarih-i Kadim Eski Zaman Tarihi

Tarih-i Kadim

Vergi Sistemi

Osmanlı Devleti'nde Vergi Sistemi

Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi sistemi özellikle Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar İslam hukukunun etkisiyle birlikte uygulanan şer’i vergiler ile sayıları oldukça fazla olan ve çok çeşitli konular üzerinden alınan örfi vergilere dayanmıştır. Padişahın vergilendirme yetkisini kullanması sonucunda artan örfi vergiler, halkın üzerinde önemli bir yük oluşturmuştur. Bu araştırmada Osmanlı vergi sistemi genel olarak özetlenmekte ve Anayasal İktisat öğretisi
çerçevesinde önerilen “anayasal vergi reformu” yönünden incelenmekte ve
değerlendirilmektedir. İslam vergi hukuku özünde anayasal iktisat öğretisi çerçevesinde önerilen anayasal vergi reformu ile pek çok açıdan benzerlikler ve paralellikler arzetmektedir. Ancak temelleri İslam vergi hukukuna dayalı olan Osmanlı vergi sistemi’nde, maalesef uygulamada “bi’dat” adı verilen
mali mükellefiyetlerin yaygın olması dolayısıyla anayasal maliye çerçevesinde önerilen vergileme ilkelerinden önemli ölçüde uzaklaşmıştır.

I. GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi sistemi özellikle Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar İslam hukukunun etkisiyle birlikte uygulanan şer’i vergiler ile sayıları oldukça fazla olan ve çok çeşitli konular üzerinden alınan örfi vergilere dayanmıştır. Padişahın vergilendirme yetkisini kullanması sonucunda artan örfi vergiler, halkın üzerinde önemli bir yükoluşturmuştur. Hatta zaman zaman ağır vergilere karşı bazı isyan hareketleri de başgöstermiştir. Örfi vergilerin birçoğu halk tarafından benimsenmemekle birlikte,zorunluluğu nedeniyle ödenmiştir. Bu durum, söz konusu vergilerin meşruiyetini tartışılır hale getirmiştir.

Osmanli-Devleti.Net

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:

Link Takas Bölümü


¦ HibyCocuk  |  08Oyun  |  AlimCevik  |  OsmanlıSultanlar  |  FıratTekin |  Hiby  |  OgünDünyası  |  OlaylaraBirdeBurdanBak  |  MiniPro  |  BabHunk |  Link Takas ¦=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=