Tarih-i Kadim Eski Zaman Tarihi

Tarih-i Kadim

Eyaletler ve Vilayetler

Osmanli'da Eyaletler ve Viyaletler

A

Adana Vilayeti
Ankara Vilayeti
Aydın Vilayeti

C

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti

D

Diyâr-ı Bekr Vilayeti

E

Elviye-i Selâse

H

Halep Vilayeti

K

Karesi Vilayeti
Kastamonu Vilayeti
Kosova Vilayeti

M

Musul Vilayeti

P

Prizren Vilayeti

S

Sivas Vilayeti

T

Trablusgarp Vilayeti
Trabzon Vilayeti

V

Vilayât-ı şâhâne
Vilâyat-ı SitteAdana Eyaleti - Anadolu Eyaleti - Ankara Eyaleti - Aydın Eyaleti - Bağdat Eyaleti - Basra Eyaleti - Bosna Eyaleti - Budin Eyaleti - Cezayir Eyaleti - Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti - Çıldır Eyaleti - Diyâr-ı Bekr Eyaleti - Edirne Eyaleti - Eğri Eyaleti - Erzurum Eyaleti - Girit Eyaleti - Habeş Eyaleti - Halep Eyaleti - Hersek Eyaleti - Hüdavendigâr Eyaleti - İstanbul Eyaleti - Kanije Eyaleti - Karaman Eyaleti - Karesi Eyaleti - Kars Eyaleti - Kastamonu Eyaleti - Kefe Eyaleti - Kıbrıs Eyaleti - Lahsa Eyaleti - Manastır Eyaleti - Mısır Eyaleti - Mora Eyaleti - Musul Eyaleti - Niş Eyaleti - Nogay Eyaleti - Özü Eyaleti - Podolya Eyaleti - Rakka Eyaleti - Rum Eyaleti - Rumeli Eyaleti - Sayda Eyaleti - Selanik Eyaleti - Silistre Eyaleti - Şam Eyaleti - Şehrizor Eyaleti - Temeşvar Eyaleti - Trablusgarp Eyaleti - Trablusşam Eyaleti - Trabzon Eyaleti - Tunus Eyaleti - Uyvar Eyaleti - Van Eyaleti - Varat Eyaleti - Vidin Eyaleti - Yanya Eyaleti - Yemen Eyaleti - Zigetvar Eyaleti - Zûlkâdiriyye Eyaleti

Adana Vilayeti - Ankara Vilayeti - Aydın Vilayeti - Bağdat Vilayeti - Basra Vilayeti - Beyrut Vilayeti - Bitlis Vilayeti - Bosna Vilayeti - Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti - Dersim Vileyeti - Deyr-i Zor Vilayeti - Diyâr-ı Bekr Vilayeti - Edirne Vilayeti - Erzurum Vilayeti - Girit Vilayeti - Hakkari Vilayeti - Halep Vilayeti - Hersek Vilayeti - Hicaz Vilayeti - Hüdavendigâr Vilayeti - İstanbul Vilayeti - İşkodra Vilayeti - Karesi Vilayeti - Kastamonu Vilayeti - Konya Vilayeti - Kosova Vilayeti - Mamüretü'l Aziz Vilayeti - Manastır Vilayeti - Musul Vilayeti - Prizren Vilayeti - Selanik Vilayeti - Sivas Vilayeti - Sofya Vilayeti - Suriye Vilayeti - Şam Vilayeti - Trablusgarp Vilayeti - Trabzon Vilayeti - Tuna Vilayeti - Van Vilayeti - Yanya Vilayeti - Yemen Vilayeti

Mekke Şerifliği - Kırım Hanlığı - Eflak Prensliği - Boğdan Prensliği - Kazak Hetmanlığı - Tunus Eyaleti - Doğu Rumeli


Osmanli-Devleti.Net

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:

Link Takas Bölümü


¦ HibyCocuk  |  08Oyun  |  AlimCevik  |  OsmanlıSultanlar  |  FıratTekin |  Hiby  |  OgünDünyası  |  OlaylaraBirdeBurdanBak  |  MiniPro  |  BabHunk |  Link Takas ¦=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=