Tarih-i Kadim Eski Zaman Tarihi

Tarih-i Kadim

Osmanli Donemi Minyaturler

Osmanlı Dönemi Minyatürler
Haliç’te gösteriler. Surnaame’den. Ressamı Levni. 1720

Süleymanname'den, Düşman Atlıları Arasında Bir Deli Süvarisi

Eğri muhasarasında Osmanlı Ordugahı (1596)

Alim Şemseddin Ahmed Karabaği, Seyyid Lokman, Nakkaş Osman ve katiplerin meclisi. Şahname-i Selim Han’dan. Ressamı Nakkaş Osman. 1581

 

 

Mohaç Savaşı. Hünername’den. Ressamı Nakkaş Osman (1588)

Süleymanname'den Arifi'nin bir minyatürü Barbaros, Kanuni'nin huzurunda

Mehteran Bölüğü

Hünername'den Bab-ı Hümayün ve I. Avlu'yu gösteren bir minyatür

Irakeyn seferi

Haleb Şehri ve Kalesinin resmi. (Matrakçı Nasuh'un eseri)

Kanuni Irakeyn seferinde

Bey olduğunda Osman Gazi'ye biat edilmesini gösteren bir minyatür

Sultan I. Murad Han'ın bir minyatürü

Sürname'den Bir Minyatür Debbağlar, Aşçı, Ekmekçi ve Peremeci

Hz. Ali’nin, Hz. Muhammed ile tanışmak isteyen bir Müslümanı mescide getirmesi. Siyer-i Nebi’den. Ressamı Nakkaş Osman. (1595)

Sultan II. Murad Han'ın bir minyatürü

Sultan II. Murad Han'ın tahta çıkışı ve biat merasimi

Sultan II. Selim’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a getirilen cenazesi başında dua etmesi. Hünername’den. Ressamı Nakkaş Osman. 1588

Orhan Gazi'nin bir minyatürü

Macaristan'ın fethi üzerine Kanuni'ye Macaristan Krallığı tacının sunuluşu. (Süleymanname'den Arifi'nin bir minyatürü)

Levni'den Bir Minyatür Şehzadelerin Sünnet Hazırlığı

Üstad Osman'ın fırçası ile II. Beyazid'in cülüsü

Sultan Çelebi Mehmed Han'ın bir minyatürü

Osman Gazi'nin bir minyatürü

Süleymanname'den Arifi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın culüsu minyatürü

Arifi'den Şehzadelerin Sancağa Çıkışını Tasvir Eden Bir Minyatür

Sultan Çelebi Mehmed Han devrinde askerlere bahşiş dağıtılması

Sultan II. Selim Han Belgrad yolunda

Batılı bir minyatür sanatkarının fırçası ile Mesih Paşa komutasında 1480 Rodos Kuşatması

Sultan I. Murad Han'ı doğan'a seslenirken gösteren minyatür

Hünername'den Yavuz Sultan Selim'in cülüsü (Mehmed Bursevi'nin minyatürü)

Takiyüddin ve Rasathane çalışmaları

Fatih Sultan Mehmed Han'ı Ali Kuşçu ile birlikte gösteren bir minyatür

Sultan II. Bayezid Han'a suikast yapan casusun yakalanması

Yavuz Sultan Selim Han

Göğe ismi verilen savaş gemisi (Sultan II. Bayezid Han devri)

* Kaynak: Osmanlı Dönemi Minyatürler; Osmanlı Tarihi, Interaktif CD-ROM  (Türk Tarih Kurumu Yayınları XXXI.Dizi-Sa. 2)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Siten:
Mesajınız:

Link Takas Bölümü


¦ HibyCocuk  |  08Oyun  |  AlimCevik  |  OsmanlıSultanlar  |  FıratTekin |  Hiby  |  OgünDünyası  |  OlaylaraBirdeBurdanBak  |  MiniPro  |  BabHunk |  Link Takas ¦=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=